logo
SYSTEM OBSŁUGI WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH EFS
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020
OSIE PRIORYTETOWE: VIII, IX, X

Często zadawane pytania i odpowiedzi

Link aktywujący stracił ważność / brak linku aktywującego. Jak uzyskać link aktywujący?

W celu uzyskania linku aktywującego należy zgłosić się do wsparcia technicznego systemu SOWA EFS RPDS.

Czy można zapisać wniosek w formie PDF/wydrukować, jak to zrobić?

W celu zapisania  wniosku w formacie PDF lub jego wydrukowania, należy wejść w kafelek projekty -> dokumenty projektu -> karta projektu -> drukuj dokument pdf.

Czy należy założyć nowe konto w SOWA EFS dla RPO WD jeśli posiada się już konto w innym generatorze?

System SOWA EFS RPDS (dostępny na stronach https://generator-efs.dwup.pl i https://generator-efs.dolnyslask.pl) jest odrębnym i niezależnym systemem, dedykowanym do obsługi wniosków aplikacyjnych EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, na którym należy założyć konto aby móc przystąpić do ogłoszonych na nim konkursów.

Posiadanie konta w innych generatorach, w tym w szczególności w generatorze SOWA PO WER, nie pozwala na dostęp do systemu.

Strona 2 z 2