logo
SYSTEM OBSŁUGI WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH EFS
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020
OSIE PRIORYTETOWE: VIII, IX, X

Aktualności

Aktualizacja Regulaminu i Oświadczenia SOWA EFS RPDS w związku z RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 25 maja 2018 r. wchodzą w życie nowe wersje Regulaminu korzystania z Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych oraz Oświadczenia użytkownika Systemu Obsługi wniosków Aplikacyjnych.

W związku z tym, po zalogowaniu się do systemu użytkownicy proszeni są o zapoznanie się z nową wersją regulaminu i oświadczenia.

 

Akceptacja nowej wersji regulaminu i oświadczenia jest niezbędna w celu uzyskania dostępu do systemu.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu - wersja 1.5

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Link do instrukcji (plik PDF 1 MB ) v 1.5  AKTUALNA !!!

 Wykaz zmian (plik PDF 352 KB) 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020 (dla konkursów współfinansowanych z EFS) wersja 1.5 z dnia 7 maja 2018 r. obowiązuje we wszystkich konkursach ogłoszonych w ramach Osi Priorytetowych 8, 9 i 10 RPO WD od 8 maja 2018 r.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu - wersja 1.4.1

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu - wersja 1.4.1 dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Link do instrukcji (plik PDF 0.9 MB ) v 1.4.1  WERSJA ARCHIWALNA

 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020 (dla konkursów współfinansowanych z EFS) wersja 1.4.1 z dnia 26 stycznia 2018 r. obowiązuje we wszystkich konkursach ogłoszonych w ramach Osi Priorytetowych 8, 9 i 10 RPO WD od dnia 29 stycznia 2018 r.

Informujemy, że zakres merytoryczny niniejszej Instrukcji jest tożsamy z Instrukcją w wersji 1.4, a wprowadzone zmiany wynikają jedynie z dostosowania dokumentu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu - wersja 1.4

 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 Link do instrukcji (plik PDF 0,9 MB ) v 1.4  WERSJA ARCHIWALNA

 Wykaz zmian (plik PDF 0,3 MB) 

 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020 (dla konkursów współfinansowanych z EFS) wersja 1.4 z dnia 12 października 2017 r. obowiązuje we wszystkich konkursach ogłoszonych w ramach Osi Priorytetowych 8, 9 i 10 RPO WD po dniu 2 września 2017 r.

Materiał pomocniczy dla prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie w ramach 10.3

 

Materiał pomocniczy-wypełnianie wniosku o dofinansowanie w ramach 10.3– Wskaźnik horyzontalny i stawki jednostkowe dla osób z niepełnosprawnością w Działaniu 10.3

 

 

 

IZ RPO WD informuje, że dla wniosków o dofinansowanie składanych w naborze nr RPDS.10.03.00-IZ.00-02-251/17 nie ma możliwości wyboru z listy rozwijanej wskaźnika horyzontalnego Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno– komunikacyjne (TIK). W związku z tym Wnioskodawca, aby dopełnić wymogów określonych w regulaminie, powinien wpisać ten wskaźnik jako specyficzny dla projektu. Szczegółowe informacje o sposobie wpisania wskaźnika specyficznego dla projektu zawarte są w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2014-2020

 

 

 

Ponadto IZ RPO WD prosi o nie wybieranie z listy rozwijanej stawek jednostkowych dla osób z niepełnosprawnością. W projektach dedykowanych osobom niepełnosprawnym złożonych w naborze nr RPDS.10.03.00-IZ.00-02-251/17 nie stosuje się stawek jednostkowych (zgodnie z Regulaminem lub załącznikiem nr 4). Należy stosować natomiast 3 pozostałe stawki jednostkowe odpowiednio dla języków: angielskiego, niemieckiego i francuskiego.

 

Strona 1 z 2