logo
logo
logo
SYSTEM OBSŁUGI WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH EFS
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020
OSIE PRIORYTETOWE: VIII, IX, X

Lista naborów

Uwaga Lista zawiera spis naborów wniosków o dofinansowanie i fiszek projektów. Aby zobaczyć szczegółowy opis danego naboru i rozpocząć tworzenie projektu należy kliknąć w przycisk Szczegóły.

RPDS.08.04.01-IP.02-02-290/18 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków na projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz pokrywanie kosztów opieki.

Priorytet
8 Rynek pracy
Działanie
8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego
Poddziałanie
8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego - konkursy horyzontalne
Nazwa instytucji pośredniczącej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Status
Opublikowany
Data publikacji
2018-02-15 12:05:00
Data rozpoczęcia naboru
2018-03-23 00:01:00
Data zakończenia naboru
2018-04-05 15:30:00

RPDS.09.02.01-IP.02-02-283/17 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków na projekty w zakresie mieszkań chronionych i wspomaganych.

Priorytet
9 Włączenie społeczne
Działanie
9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych
Poddziałanie
9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne
Nazwa instytucji pośredniczącej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Status
Opublikowany
Data publikacji
2017-12-14 13:22:00
Data rozpoczęcia naboru
2018-01-29 00:01:00
Data zakończenia naboru
2018-02-19 15:30:00

RPDS.10.01.01-IZ.00-02-276/17 - Nabór wniosków

Opis

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs horyzontalny i OSI

Priorytet
10 Edukacja
Działanie
10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Poddziałanie
10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkursy horyzontalne
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, IZ RPDS
Status
Opublikowany
Data publikacji
2017-11-03 08:00:00
Data rozpoczęcia naboru
2017-12-04 08:00:00
Data zakończenia naboru
2017-12-29 15:00:00

RPDS.10.01.04-IZ.00-02-277/17 - Nabór wniosków

Opis

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AW

Priorytet
10 Edukacja
Działanie
10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Poddziałanie
10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, IZ RPDS
Status
Opublikowany
Data publikacji
2017-11-03 08:00:00
Data rozpoczęcia naboru
2017-12-04 08:00:00
Data zakończenia naboru
2017-12-29 15:00:00

RPDS.10.04.01-IZ.00-02-272/17 - Nabór wniosków

Opis

Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Priorytet
10 Edukacja
Działanie
10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Poddziałanie
10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkursy horyzontalne
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, IZ RPDS
Status
Opublikowany
Data publikacji
2017-10-26 08:00:00
Data rozpoczęcia naboru
2017-11-28 08:00:00
Data zakończenia naboru
2017-12-19 15:00:00

RPDS.10.04.02-IZ.00-02-273/17 - Nabór wniosków

Opis

Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF

Priorytet
10 Edukacja
Działanie
10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Poddziałanie
10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - ZIT WROF
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, IZ RPDS
Status
Opublikowany
Data publikacji
2017-10-26 08:00:00
Data rozpoczęcia naboru
2017-11-28 08:00:00
Data zakończenia naboru
2017-12-19 15:00:00

RPDS.10.04.03-IZ.00-02-274/17 - Nabór wniosków

Opis

Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - ZIT AJ

Priorytet
10 Edukacja
Działanie
10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Poddziałanie
10.4.3 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - ZIT AJ
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, IZ RPDS
Status
Opublikowany
Data publikacji
2017-10-26 08:00:00
Data rozpoczęcia naboru
2017-11-28 08:00:00
Data zakończenia naboru
2017-12-19 15:00:00

RPDS.10.04.04-IZ.00-02-275/17 - Nabór wniosków

Opis

Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT AW

Priorytet
10 Edukacja
Działanie
10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Poddziałanie
10.4.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - ZIT AW
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, IZ RPDS
Status
Opublikowany
Data publikacji
2017-10-26 08:00:00
Data rozpoczęcia naboru
2017-11-28 08:00:00
Data zakończenia naboru
2017-12-19 15:00:00

RPDS.09.02.01-IP.02-02-263/17 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków na projekty w zakresie usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi świadczonych w społeczności lokalnej

Priorytet
9 Włączenie społeczne
Działanie
9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych
Poddziałanie
9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne
Nazwa instytucji pośredniczącej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Status
Opublikowany
Data publikacji
2017-10-12 14:16:00
Data rozpoczęcia naboru
2017-11-14 00:01:00
Data zakończenia naboru
2017-11-28 15:30:00

RPDS.10.04.01-IZ.00-02-268/17 - Nabór wniosków

Opis

kształcenie ustawiczne dorosłych w formach pozaszkolnych

Priorytet
10 Edukacja
Działanie
10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Poddziałanie
10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkursy horyzontalne
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, IZ RPDS
Status
Opublikowany
Data publikacji
2017-10-12 08:00:00
Data rozpoczęcia naboru
2017-11-14 08:00:00
Data zakończenia naboru
2017-11-27 15:00:00

Strona 1 z 8