logo
SYSTEM OBSŁUGI WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH EFS
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020
OSIE PRIORYTETOWE: VIII, IX, X

Lista naborów

Uwaga Lista zawiera spis naborów wniosków o dofinansowanie i fiszek projektów. Aby zobaczyć szczegółowy opis danego naboru i rozpocząć tworzenie projektu należy kliknąć w przycisk Szczegóły.

RPDS.10.01.04-IZ.00-02-370/19 - Nabór wniosków

Opis

Poddziałanie 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AW

Priorytet
10 Edukacja
Działanie
10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Poddziałanie
10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, IZ RPDS
Status
Opublikowany
Data publikacji
2019-10-10 08:00:00
Data rozpoczęcia naboru
2019-11-12 08:00:00
Data zakończenia naboru
2019-11-29 15:00:00

RPDS.09.01.01-IP.02-02-366/19 - Nabór wniosków

Opis

Naboru projektów składanych w ramach typu operacji 9.1.A., tj. projektów na rzecz integracji społeczno- zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z ich otoczenia w celu poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej

Priorytet
9 Włączenie społeczne
Działanie
9.1 Aktywna integracja
Poddziałanie
9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne
Nazwa instytucji pośredniczącej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Status
Opublikowany
Data publikacji
2019-09-25 10:52:00
Data rozpoczęcia naboru
2019-10-28 00:01:00
Data zakończenia naboru
2019-11-21 15:30:00

RPDS.10.01.01-IZ.00-02-362/19 - Nabór wniosków

Opis

Poddziałanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs horyzontalny

Priorytet
10 Edukacja
Działanie
10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Poddziałanie
10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkursy horyzontalne
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, IZ RPDS
Status
Opublikowany
Data publikacji
2019-08-21 08:00:00
Data rozpoczęcia naboru
2019-09-24 08:00:00
Data zakończenia naboru
2019-10-10 15:00:00

RPDS.10.01.03-IZ.00-02-363/19 - Nabór wniosków

Opis

Poddziałanie 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs dla ZIT AJ

Priorytet
10 Edukacja
Działanie
10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Poddziałanie
10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AJ
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, IZ RPDS
Status
Opublikowany
Data publikacji
2019-08-21 08:00:00
Data rozpoczęcia naboru
2019-09-24 08:00:00
Data zakończenia naboru
2019-10-10 15:00:00

RPDS.09.02.01-IP.02-02-361/19 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs dotyczy naboru projektów składanych w ramach typu operacji 9.2.A., tj. projektów ukierunkowanych na usługi asystenckie i opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi świadczone w społeczności lokalnej

Priorytet
9 Włączenie społeczne
Działanie
9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych
Poddziałanie
9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne
Nazwa instytucji pośredniczącej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Status
Opublikowany
Data publikacji
2019-07-16 09:14:00
Data rozpoczęcia naboru
2019-09-04 00:01:00
Data zakończenia naboru
2019-10-24 15:30:00

RPDS.09.01.01-IP.02-02-352/19 - Nabór wniosków

Opis

Nabór projektów z zakresu aktywnej integracji w Działaniu 9.1 A - drugi typ operacji oraz 9.1. C w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020).

Priorytet
9 Włączenie społeczne
Działanie
9.1 Aktywna integracja
Poddziałanie
9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne
Nazwa instytucji pośredniczącej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Status
Opublikowany
Data publikacji
2019-04-11 11:44:00
Data rozpoczęcia naboru
2019-05-15 00:01:00
Data zakończenia naboru
2019-06-12 15:30:00

RPDS.10.04.01-IZ.00-02-346/19 - Nabór wniosków

Opis

Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkurs horyzontalny

Priorytet
10 Edukacja
Działanie
10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Poddziałanie
10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkursy horyzontalne
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, IZ RPDS
Status
Opublikowany
Data publikacji
2019-04-01 08:00:00
Data rozpoczęcia naboru
2019-05-06 08:00:00
Data zakończenia naboru
2019-05-31 15:00:00

RPDS.10.04.02-IZ.00-02-347/19 - Nabór wniosków

Opis

Poddziałanie 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkurs ZIT WrOF

Priorytet
10 Edukacja
Działanie
10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Poddziałanie
10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - ZIT WROF
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, IZ RPDS
Status
Opublikowany
Data publikacji
2019-04-01 08:00:00
Data rozpoczęcia naboru
2019-05-06 08:00:00
Data zakończenia naboru
2019-05-31 15:00:00

RPDS.10.04.03-IZ.00-02-348/19 - Nabór wniosków

Opis

Poddziałanie 10.4.3 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkurs ZIT AJ

Priorytet
10 Edukacja
Działanie
10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Poddziałanie
10.4.3 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - ZIT AJ
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, IZ RPDS
Status
Opublikowany
Data publikacji
2019-04-01 08:00:00
Data rozpoczęcia naboru
2019-05-06 08:00:00
Data zakończenia naboru
2019-05-31 15:00:00

RPDS.10.04.04-IZ.00-02-349/19 - Nabór wniosków

Opis

Poddziałanie 10.4.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkurs ZIT AW

Priorytet
10 Edukacja
Działanie
10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Poddziałanie
10.4.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - ZIT AW
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, IZ RPDS
Status
Opublikowany
Data publikacji
2019-04-01 08:00:00
Data rozpoczęcia naboru
2019-05-06 08:00:00
Data zakończenia naboru
2019-05-31 15:00:00

Strona 1 z 11