logo
SYSTEM OBSŁUGI WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH EFS
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020
OSIE PRIORYTETOWE: VIII, IX, X

Lista naborów

Uwaga Lista zawiera spis naborów wniosków o dofinansowanie i fiszek projektów. Aby zobaczyć szczegółowy opis danego naboru i rozpocząć tworzenie projektu należy kliknąć w przycisk Szczegóły.

RPDS.09.01.01-IP.02-02-401/20 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów na rzecz integracji społeczno- zawodowej

Priorytet
9 Włączenie społeczne
Działanie
9.1 Aktywna integracja
Poddziałanie
9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne
Nazwa instytucji pośredniczącej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Status
Opublikowany
Data publikacji
2020-07-15 00:01:00
Data rozpoczęcia naboru
2020-08-17 00:01:00
Data zakończenia naboru
2020-09-15 15:30:00

RPDS.09.03.00-IP.02-02-400/20 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosku w trybie nadzwyczajnym, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Priorytet
9 Włączenie społeczne
Działanie
9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych
Nazwa instytucji pośredniczącej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Status
Opublikowany
Data publikacji
2020-06-16 13:19:00
Data rozpoczęcia naboru
2020-06-17 00:01:00
Data zakończenia naboru
2020-06-23 15:30:00

RPDS.09.01.01-IP.02-02-396/20 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów na rzecz integracji społeczno- zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób przebywających w Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich, Ośrodkach Kuratorskich, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii i ich otoczenia

Priorytet
9 Włączenie społeczne
Działanie
9.1 Aktywna integracja
Poddziałanie
9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne
Nazwa instytucji pośredniczącej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Status
Opublikowany
Data publikacji
2020-05-25 11:31:00
Data rozpoczęcia naboru
2020-06-25 00:01:00
Data zakończenia naboru
2020-07-30 15:30:00

RPDS.09.03.00-IP.02-02-395/20 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Działania 9.3. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych w trybie nadzwyczajnym, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem covid-19 w 2020 r.

Priorytet
9 Włączenie społeczne
Działanie
9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych
Nazwa instytucji pośredniczącej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Status
Opublikowany
Data publikacji
2020-05-05 16:19:00
Data rozpoczęcia naboru
2020-05-06 00:01:00
Data zakończenia naboru
2020-05-11 15:30:00

RPDS.08.02.00-IP.02-02-394/20 - Nabór wniosków

Opis

Projekt pozakonkursowy Eures

Priorytet
8 Rynek pracy
Działanie
8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy
Nazwa instytucji pośredniczącej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Status
Opublikowany
Data publikacji
2020-04-30 15:00:00
Data rozpoczęcia naboru
2020-05-11 00:01:00
Data zakończenia naboru
2020-05-22 15:30:00

RPDS.08.01.00-IP.02-02-386/20 - Nabór wniosków

Opis

projekty pozakonkursowe PUP

Priorytet
8 Rynek pracy
Działanie
8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy
Nazwa instytucji pośredniczącej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Status
Opublikowany
Data publikacji
2020-04-09 14:21:00
Data rozpoczęcia naboru
2020-04-20 00:01:00
Data zakończenia naboru
2020-04-30 15:30:00

RPDS.09.01.01-IP.02-02-387/20 - Nabór wniosków

Opis

Nabór projektów składanych w ramach typu operacji 9.1.A., tj. projektów na rzecz integracji społeczno- zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z ich otoczenia w celu poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej.

Priorytet
9 Włączenie społeczne
Działanie
9.1 Aktywna integracja
Poddziałanie
9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne
Nazwa instytucji pośredniczącej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Status
Opublikowany
Data publikacji
2020-03-19 12:02:00
Data rozpoczęcia naboru
2020-04-30 00:01:00
Data zakończenia naboru
2020-06-15 15:30:00

RPDS.08.07.00-IP.02-02-383/20 - Nabór wniosków

Opis

Projekty na rzecz wdrożenia programów profilaktycznych, w tym działań zwiększających zgłaszanie na badania profilaktyczne w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców Województwa Dolnośląskiego w wieku 35-64 lat.

Priorytet
8 Rynek pracy
Działanie
8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się
Nazwa instytucji pośredniczącej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Status
Opublikowany
Data publikacji
2020-02-25 12:10:00
Data rozpoczęcia naboru
2020-03-30 00:01:00
Data zakończenia naboru
2020-05-11 15:30:00

RPDS.10.02.03-IZ.00-02-382/20 - Nabór wniosków

Opis

Poddziałanie 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

Priorytet
10 Edukacja
Działanie
10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałanie
10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AJ
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, IZ RPDS
Status
Opublikowany
Data publikacji
2020-02-10 08:00:00
Data rozpoczęcia naboru
2020-03-16 08:00:00
Data zakończenia naboru
2020-04-30 15:00:00

RPDS.08.07.00-IP.02-02-379/20 - Nabór wniosków

Opis

Nabór w trybie konkursowym na projekty z zakresu wdrożenia programów profilaktycznych, w tym działań zwiększających zgłaszalność na badania profilaktyczne, w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych

Priorytet
8 Rynek pracy
Działanie
8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się
Nazwa instytucji pośredniczącej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Status
Opublikowany
Data publikacji
2020-01-21 10:46:00
Data rozpoczęcia naboru
2020-02-24 00:01:00
Data zakończenia naboru
2020-03-13 15:30:00

Strona 1 z 13